MÖT STUDENTER OCH ALUMNER FRÅN ÖVER
150 UNIVERSITET

SISA finns här för dig, oavsett om du studerar, har studerat eller vill studera i utlandet.

Vi förenar utlandsstuderande svenskar

Swedish International Students and Alumni – SISA

Vi stödjer den utbildningsmässiga och yrkesmässiga utvecklingen för svenska medborgare som utbildat sig eller vill utbilda sig i utlandet. SISA finns här för dig, oavsett om du studerar, har studerat eller vill studera i utlandet.

Var befinner du dig på din utlandsstudieresa?

FUNDERAR PÅ ATT STUDERA UTOMLANDS

Vi har stipendier, workshops och inspiration, samt utförliga guider för studier utomlands .

STUDERAR ELLER HAR STUDERAT UTOMLANDS

Vi samlar regelbundet utlandsstuderande socialt och för karriärsevenemang,

SKOLPERSONAL ELLER ORGANISATION

Få reda på vad vi har att erbjuda och vi delar gärna med oss av dina evenemang.

SISA:S TRE PELARE

NÄTVERK

Nätverket är grunden i organisationen och innebär att vi för samman svenska utlandsstudenter och –alumner. Vårt mål är att våra medlemmar ska få ett utökat kontaktnät samt inspiration och stöd till fortsatta studier eller en karriär i Sverige eller utomlands

UTLANDSSTUDIE-FRÄMJANDE

Vi erbjuder stöd och hjälp för svenskar som vill söka sig utomlands för universitetsstudier. Tack vare våra medlemmars varierade erfarenheter kan vi ge råd och inspirera. Syftet är att fler ska få information om möjligheterna att studera utomlands.

PÅVERKAN

Som enda organisation för utlandsstuderande svenskar arbetar vi för att representera våra medlemmars intressen i Sverige inför myndigheter, universitet samt andra organisationer. Vi verkar för att stärka medvetenheten kring våra medlemmars särskilda kompetenser och belysa de utmaningar som utlandsstuderande möts av.

SISA I NYHETERNA

Vi skriver så att fler kan studera utomlands.

DÄRFÖR BORDE FLER LÄRA SIG TYSKA OCH FRANSKA I SKOLAN

1 mars, 2017

När nu Storbritannien vill lämna EU behöver Sverige lägga större fokus på den fransk-tyska axeln i Europa. Därför blir det allt viktigare för svenskar att tala såväl franska som tyska.

HUR GÅR DET FÖR HUMANORIAN I SVERIGE?

31 januari, 2017

Humanioran befinner sig i utkanten av den akademiska kärnverksamheten och Lunds universitet har all anledning till självkritik.

ÖPPNA DÖRRAR FÖR UTLANDSSTUDENTER

20 nov, 2015

Utlands­studerande missgynnas bland annat när det gäller praktik. Strukturer och normer som missgynnar utlands­studerande och undervärderar inter­nationell kompetens måste undan­röjas.

EVENEMANG I SVERIGE OCH VÄRLDEN

Vi knyter samman utlandsstuderande svenskar. Vi håller ett antal evenemang i Stockholm under året, under jullov och i början på sommarlovet. Vi har också vissa evenemang ute i världen. För att få veta vad som är på gång just nu kan du besöka oss på Facebook.