Den största förändringen sedan SISA grundades: medlemskap på årsbasis.

”Till hälften är jag svensk, och den sidan kan inte mina studentkompisar förstå. Andra hälften är utlandsstudent, global, nyfiken, och den sidan förstår inte mina svenska vänner. Bara i SISA kan jag vara mitt hela jag.” En medlem på en Afterwork, 2018 Varför blir någon ens utlandsstudent? Att sätta sig in i ansökningsprocesser kräver tid; …

Läs mer