Viktig information för utlandsstudenter skrivna i Sverige

SISA och andra utlandsstudieaktörer får allt oftare larm om att svenska utlandsstudenter nekas hälso- och sjukvård i Sverige vid hemmavistelser. Detta beror på att de har avregistrerats från folkbokföringsregistret och således fråntagits rätten till vård till svensk patientavgift.  Enligt Folkbokföringslagen ska den som vistas utanför Sverige under minst ett år avregistreras från folkbokföringsregistret. Anmäls inte …

Läs mer