Guide: Studera i Frankrike

publicerat

”Det har varit en vistelse som på många sätt har berikat mig jämfört med om jag hade valt att studera i Sverige” – Carl-Vincent på Science Po

I Sverige har franskan traditionellt sett haft en stark roll, både genom kultur och utbildning. Många väljer att läsa franska vid något tillfälle under sin grundskole- eller gymnasieutbildning men även om du inte har gjort det finns det många anledningar att söka sig till Frankrike för studier! Kom ihåg att saker kan ändras snabbt och dubbelkolla alltid det du läser i den här guiden.

I stort kan man säga att det finns två olika vägar att gå för att studera i Frankrike: språk- och kulturstudier eller en renodlad kandidat- eller masterexamen. Ofta finns det också möjlighet att kombinera de två. I stort är de flesta seriösa utbildningar godkända av CSN och man kan således få studiestöd för dem.

Språkstudier

Om du vill studera franska, till exempel under en termin eller ett år, finns det en hel del möjligheter. I Paris finns det många bra program, både på privata universitet såsom Institut Catholique de Paris, språkinstitut och på statliga Sorbonne. Vid både Institut Catholique de Paris och vid Sorbonne finns alla olika nivåer.

Ett annat alternativ är att läsa franska i Frankrike via ett svenska universitet. Till exempel så kan du läsa Franska (30 hp på grundnivå) i Nice via Linnéuniversitetet. Då pluggar du främst med andra svenskar, vilket kan vara skönt för vissa men vissa kan tycka att det känns lite begränsat. En fördel är dock att det inte är någon studieavgift och att du kan räkna poängen till en svensk examen.

Så kallade DEFLE (Départements d’Etudes de Français Langue Etrangère) finns i de flesta större städer och tätorter runt om i Frankrike. Om man vill komma ifrån den storstadsbubbla som en huvudstad som Paris kan vara, finns det många medelstora städer runt om i Frankrike som erbjuder språkundervisning med olika intensitet, till olika pris och med olika profiler. I bordeaux finns till exempel ett DEFLE vid universitetet Michel de Montaigne. Här blir man indelad i klasser efter att ha gjort ett utvärderande prov i början av terminen. I klassen följer man en kursplan som delvis är fastställd av institutionen, men där det också finns utrymme att välja egna kurser. En helt internationell miljö präglar institutionen där många möten sker med olika nationaliteter.

Kandidatexamen (Licence)

I Frankrike är en kandidatexamen 3 år och fungerar på många sätt som en kandidatexamen gör i Sverige. Ansökan sköts generellt via Parcoursup men kan skilja sig mellan olika skolor. Specifika skolor har sedan i viss mån egna system, antingen direkt eller indirekt riktade mot utlandsstudenter; på Panethéon-Sorbonne finns Sesame och på Panthéon-Assas finns denna sida. Man kan oftast skriva in sig både på Parcoursup och på en skolas enskilda ansökningsservice. Som EU-medborgare kan du oftast söka direkt till universiteten och du granskas med samma villkor som de franska eleverna.

Vad gäller språkkrav så krävs ofta DELF B2 eller DALF c1 för en License, specifik information finns ofta på varje skolas hemsida. För till exempel Panthéon-Assas hittar du den här; i övrigt bör man höra av sig till den specifika skola man vill söka till då information finns på olika ställen för varje skola. För information om DELF/DALF i Sverige, kolla på Institut Français de Suèdes hemsida som är de som samordnar dessa examina i Sverige.

I övrigt följ varje universitets ansökningsprocedur men det är viktigt att poängtera att det kan behövas mycket (i vissa fall väldigt mycket) tid för att få klart en ansökan. Det som krävs inkluderar motivationsbrev, översatta betyg, rekommendationsbrev samt en hel del andra dokument såsom födelsebevis, föröldrars födelsebevis etc. Detta varierar såklart från universitet till universitet, så det är viktigt att kolla upp just den/de skolor man vill söka till! Inskrivningarna online kan också vara väldigt komplicerade så ta gärna hjälp av någon fransk vän om det är möjlighet (eller be om hjälp i SISA:s medlemsforum på Facebook)! Var ute i god tid, att en ansökningsprocess tar flera månader är inte ovanligt (börja gärna redan på hösten eller under sommaren om du kan!).

De flesta skolor brukar vara väldigt duktiga på att hjälpa de som söker, och de kommer säkert kunna svara på dina frågor. Så tveka inte på att mejla eller ringa dem!

Grandes Écoles

I Frankrike finns en typ av skolor som kallas Grandes Écoles, som är en form av vidare utbildning som generellt sett är bättre ansedd än en vanlig universitetsutbildning. Antagningen är svår och för många skolor måste man som fransk sökande gå en tvåårig “prépa” innan, som är som ett mellanting mellan universitetet och gymnasiet. En prépa är ofta mycket krävande och görs ofta genom en gymnasieskola. För vissa skolor, till exempel SciencesPo, krävs inte en prépa utan man börjar direkt efter avslutade gymnasiestudier. För internationella studenter är processen ofta annorlunda än för fransmän. För SciencesPo hittar du information här; för École Polytechnique här; för École Centrale Paris här. HEC och ESSEC är också två skolor (business) som är värda att ta en titt på.

Master

Det är svårt att ge generella råd angående masters i Frankrike, men det man kan säga är att det är vanligt att göra två masterutbildningar (M1 och M2). Ansökningsprocesser skiftar otroligt mellan skolor och olika studieområden så det bästa är att kolla upp vad man vill plugga och sedan titta runt själv, fråga vänner eller oss! Många program är på engelska, och då krävs inte alltid kunskaper i franska. Men se som vanligt till att börja ansökan i god tid och tveka inte att be universiteten om hjälp om du har några frågor!

Ekonomi

Som student är man berättigad till ett bostadsbidrag varje månad via CAF, som är ungefär som Försäkringskassan. Framförallt i Paris där hyrorna är dyra kan detta hjälpa en hel del, särskilt eftersom du ofta kan få motsvarande 25% av din hyra betald (max €200). För mer info klicka här. Det svenska kontoret för Alliance Française ansvarar för ett par privata stipendium som tilldelas svenska studenter i Frankrike. Läs om dessa här. Om du läser en seriös utbildning kan du nästan alltid få lån (för både studieavgifter och livskostnader) och bidrag från CSN. Läs mer om att få pengar via CSN som utlandsstudent här.

Världen väntar. Bli medlem i SISA idag.

Oavsett om det handlar om utbytesår eller hela utbildningen. Bli en del av ett snabbt växande nätverk av utlandsstudenter och alumni. Dessutom är det gratis.