Adrian Stymne, Ordförande

Nästa år i SISA: Vad som händer när vi går över till årligt medlemsskap

Nu är en spännande tid att engagera sig i SISA – och styrelseansökan stänger midnatt till måndag 5 juli!

SISA grundades för sju år sedan, och vi har etablerat en stark bas:

  1. Vi arrangerar återkommande evenemang kring jul och midsommar, och mindre aw:s under året, i både Stockholm och London;
  2. SISA-veteraner sitter på starka nätverk inom politik, näringsliv och ideell sektor, både i Sverige och utomlands;
  3. Vi har i år fått tag på webbplatsen sisa.se;
  4. Vårt bibliotek av utlandsstudieguider har vuxit och uppdaterats, och täcker nu länder från Kina till Nederländerna till Mexiko;
  5. Vi samarbetar nära med svenska, nordiska och europeiska organisationer;
  6. Vi publicerar debattartiklar i tidningar som Svenska Dagbladet och Göteborgs-Posten;
  7. Och mycket mer.

Vi i nuvarande styrelse tycker därför att nu är rätt tid att gå över från permanent till årligt medlemskap, vilket jag skrivit om i ett tidigare blogginlägg. Vi har också sketchat en grovplanering inför nästa år för att hjälpa nästa styrelse nå nya höjder.

Fokus för nästa år: hur vi lyckas med övergången från permanent till årligt medlemskap

I SISA:s styrelse har varje person ett eget ansvarsområde samtidigt som vi självklart samarbetar och stöttar varandra. Nedan listar jag några fokus som varje ansvarsområde har identifierat. Om något tilltalar dig så rekommenderar jag dig att söka.

Alumninätverk

Vi har nu rutin på att ha små AW:s under året och stora evenemang till jul och midsommar. Under året som gått har vi också utvecklat flera nya digitala evenemangskoncept. Från den grunden kan man skapa mer variation bland evenemangen, och andra sätt att utveckla interaktioner mellan alumner, studenter och utlandsstudieaspiranter.

Internationella nätverk

Vi har en stark grund i London och börjar bygga ut nätverket i resten av Storbritannien. Under året har vi också forskat på hur nätverken ser ut i flera andra länder. Nästa ansvariga kommer få se hur vi kan sprida våra evenemang till fler städer, som Paris, Boston, Berlin och Bryssel.

Juni-AW i London

Utlandsstudiefrämjande

Antalet guider har aldrig varit större och SISA har goda förutsättningar att hjälpa fler komma iväg nästa år. Genom att lansera guiderna och sprida dem till elever och SYV:ar så kan vi stödja fler. Vi bör också göra utlandsstudier mer tillgängliga med fler lättåtkomliga digital eventemang och frågor/svar sessioner, och se om vi åter kan komma igång med gymnasiebesök efter pandemin.

Påverkansarbete

Vi har under året släppt en stor rapport, publicerat i Göteborgs-posted och samarbetat nära med Svenskar i Världen inför Utlandssvenskarnas parlament i höst. Efter parlamentet blir det dags att bilda opinion kring våra frågor inför valet 2022!

Kommunikation

Vi har gjort otroliga framsteg i år: hittat hem till sisa.se, gjort om alla våra guider från PDF till sökbara webbsidor, och ökat antalet besökare på vår hemsida markant. Från den här grunden kan nästa kommunikationsansvariga jobba för att få in ett mer kommunikativt tänk i allt det vi gör, bygga upp en större pool av volontärer och skapa långsiktiga strategier för att vi ska kunna använda webbsidan, Facebook och Instagram för att nå fler.

Ordförande

Under året har SISAs styrelse förfinat många arbetssätt. Vi har etablerat Teams starkt som vår huudsakliga plattform, blandat formella möten med mer informella samtal i mindre och större grupp, och jobbat med att skapa tydligare mål och feedback-strukturer. Som nästa ordförande så kommer du att ärva en stark styrelseorganisation och jobba med att stödja styrelsemedlemmar när de lockar fler volontärer till operativa arbetsgrupper, och utveckla styrelsemedlemmarnas ledarskapsförmåga samtidigt som du stärker din egen.

Kassör

Medlemmarna är vår största resurs. Nästa års kassör kommer ha ett mycket stort och viktigt ansvar: att implementera, utveckla och förfina vårt medlemssystem för att se till att alla medlemmar får ett personligt bemötande. Samtidigt finns utrymme för att söka pengar om andra stora projekt planeras.

Partnerskap

Vi har knutit närmare samarbete med företag, Svenskar i Världen, och internationella motsvarigheter i flera europeiska länder. Nästa år kommer vi att skapa en starkare dialog med partners och jobba för att de ska knytas närmare projekt inom alla områden.

SISA:s årliga medlemskap innebär att vi får bättre koll på var våra medlemmar är, vad de gör, och vad de vill ha ut av SISA

På sju år har SISA blivit en etablerad organisation. Men vi är inte klara. Ett årligt medlemskap gör att vi kan bli bättre på att locka volontärer och förstå vad våra medlemmar behöver. SISA:s styrelse behöver engagerade personer som kan hjälpa oss ta SISA till nästa nivå. SISA behöver dig – läs mer och sök nu!

Signerat
Adrian Stymne
Ordförande

Lämna en kommentar

Världen väntar. Bli medlem i SISA idag.

Oavsett om det handlar om utbytesår eller hela utbildningen. Bli en del av ett snabbt växande nätverk av utlandsstudenter och alumni. Dessutom är det gratis.