SAT Guide

Här hittar du fördjupad information om SAT-proven, som är en viktig del av den amerikanska ansökningsprocessen. Resurser, länkar och övningsmaterial finns längre ner på sidan.

SAT: Introduktion till Standard SAT och SAT Subject Tests

SAT: Två prov

SAT (Scholastic Aptitude Test) liknar vårt svenska Högskoleprov. Det är ett antagningsprov för samtliga universitetsutbildningar i USA. Begreppet SAT inbegriper två prov, standard SAT och SAT Subject Tests. Beroende på vilket universitet du söker till, kommer du att behöva göra antingen bara standard SAT eller både standard SAT och SAT Subject Tests. Längre ner på sidan hittar du detaljerade guider till båda proven.

Likheter med Högskoleprovet

SAT liknar på många sätt det svenska Högskoleprovet. Syftet är att kunna jämföra alla kandidater till universitet på ett rättvist sätt, eftersom provet är lika för alla*. Det ges några gånger per år och i precis som på Högskoleprovet får du göra SAT hur många gånger som helst för att förbättra ditt resultat.

Skillnader mellan SAT och Högskoleprovet

Högskoleprovet är frivilligt och behöver endast göras om dina betyg inte räcker till för din önskade universitetsutbildning. SAT, å andra sidan, måste göras av alla. SAT är ett viktigt verktyg som låter Admissions jämföra elever från världens olika hörn på ett rättvist sätt, eftersom betygssättning kan skilja sig mycket mellan olika skolor och länder.

Standard SAT

Standard SAT är ett tre timmar långt prov som delas in i tre områden med en valfri fjärde del: Reading, Writing and Language, och Mathematics. Matematikdelen består av en sektion utan miniräknare, och en med tillgång till miniräknare. Valfritt är att lägga till SAT Essay, som en sista del. Hela provet är på engelska.

SAT Subject Tests

SAT Subject Tests är en timme långa prov i tjugo olika ämnen, t.ex. historia, naturvetenskap och olika språk. Många, men inte alla universitet kräver att du gör SAT Subject Tests. Du gör antingen ett eller två ämnen beroende på universitet, och nästan alltid får du välja helt fritt vilka ämnen du vill göra.

Hur många gånger ska man göra SAT?

Du får göra både standard SAT och SAT Subject Tests hur många gånger du vill. Var medveten om att du betalar in en provavgift när du bokar. De flesta höjer sina resultat ordentligt från första till andra tillfället, och ibland även till det tredje. Gör ditt första SAT i god tid så att du har tid att göra så många prov som krävs för att nå ditt målresultat.

Det är inte en nackdel att göra SAT många gånger. Nästan alla universitet låter dig välja ditt bästa SAT-resultat genom tiderna att skicka in.

Skicka ditt resultat till universiteten

Universiteten kräver att dina resultat på SAT bevisas genom en officiell resultatrapport. Denna skickas från företaget Collegeboard som administrerar provet. Genom din personliga inloggning på www.collegeboard.com kan du när som helst beställa officiella resultatrapporter som skickas direkt till de universitet du anger.

I provavgiften ingår fyra officiella resultatrapporter. Om du vill skicka officiella resultatrapporter till fler än fyra universitet tillkommer en extra avgift.

Övning

Ditt resultat på SAT är till stor del proportionerligt till antalet studietimmar du lägger ner. Att du känner till provens upplägg och frågornas utformning kommer att hjälpa dig mycket. Bli inte nedstämd om det inte går bra första gången. Vissa gör upp till tjugo övningsprov för att lära sig formatet, och det ger som regel goda resultat. Andra gör två eller tre och känner sig sedan relativt bekväma. Allt beror på din ambitionsnivå.

*På senare tid har SAT kritiserats för att oproportionerligt missgynna minoriteter, vilket bland annat lett till att Collegeboard skapat en gratis resurs öppen för alla på https://www.khanacademy.org/sat.

Standard SAT

SAT består av två delar. Standard SAT är huvudprovet och den viktigaste delen.

Överblick
Provets uppbyggnad

Standard SAT består av tre ämnen med en valfri fjärde del: Reading, Writing and Language, och Mathematics (med och utan miniräknare). Du har det valfria alternativet att lägga till SAT Essay  när du tar standard SAT. Tidsfördelning per del:

 • Reading: 65 minuter med 52 frågor (75 sekunder per fråga)
 • Writing and Language: 35 minuter med 44 frågor (cirka 48 sekunder per fråga)
 • Math – Ingen miniräknare: 25 minuter med 20 frågor (75 sekunder per fråga)
 • Math – Med miniräknare: 55 minuter med 38 frågor (cirka 87 sekunder per fråga)
 • SAT Essay (valfri): 50 minuter, en essä
Svarsalternativ

Alla frågor har fyra svarsalternativ, med två undantag: SAT Essay och vissa matematikfrågor där du skriver dina egna svar. Du får inga minuspoäng för att gissa, så det är rekommenderat att försöka svara även om du inte tror att du kan.

SAT-provets genomförande

Provledaren tar tiden på var och en av sektionerna och när tiden är ute måste du gå vidare till nästa sektion. Om du är färdig i förväg får du inte påbörja nästa sektion. Lägg istället tiden på att gå igenom dina svar i den aktuella sektionen eller vila hjärnan en stund. Risken är liten att du kommer ha långtråkigt—SAT är för de allra flesta en kamp mot klockan.

Efter första sektionen (Reading) är avklarad ges en paus på tio minuter då du kan gå på toaletten och äta lite mellanmål. Det är viktigt att hålla energin uppe under den långa provdagen, så se till att ta med en rejäl matsäck. Därefter är det en fem minuters paus mellan de två mattesektionerna. Om du väljer att ta SAT Essay får du ytterligare två minuter paus.

Poäng SAT

Reading och Writing & Language slås ihop till en del vid poängsättning: Evidence-Based Reading and Writing. Likaså räknas matteprovet med och utan miniräknare som en gemensam del: Math. I både Evidence-Based Reading and Writing och Math kan du få mellan 200 och 800 poäng. Således kan du maximalt få 1600 poäng (detta är nytt sedan 2016).

Du får dina poäng ungefär tre veckor efter provtillfället, via din personliga inloggning på Collegeboards hemsida.

Vad är ett bra resultat på SAT?

Vilket resultat du ska sikta på beror självfallet på vilket universitet du söker till. På Collegeboards hemsida kan du se SAT-statistik för antagna elever på de flesta av USAs universitet.

Över 1500 poäng kan ses som ett riktmärke för toppuniversiteten, men tänk på att SAT-resultatet bara är en del av helhetsbilden som universiteten försöker få av dig. Därför finns det inga officiella lägsta-resultat och på samma sätt är ett högt SAT-resultat ingen garanti för att bli antagen.

SAT Subject Test

Du väljer själv vilka, men SAT Subject Test kräver mer förkunskap.

SAT Subject Tests är det gemensamma namnet för de en timme långa prov som ges i 20 olika ämnen. Du kan välja att göra mellan ett och tre prov per tillfälle. Många, men inte alla, universitet kräver att du gör Subject Tests. Antalet Subject Tests som krävs är antingen ett eller två. Ta reda på vad som gäller för just ditt universitet.

SAT Subject Tests finns i följande ämnen:

Litteratur

Amerikansk historia

Världshistoria

Matematik nivå 1

Matematik nivå 2

Biologi

Modern Hebreiska

Italienska

Latin

Koreanska med hörförståelse

Kemi

Fysik

Franska

Franska med hörförståelse

Tyska

Tyska med hörförståelse

Spanska

Spanska med hörförståelse

Mandarin med hörförståelse

Japanska med hörförståelse

Böcker om hur du pluggar för de olika ämnesproven finns att köpa på sidor på nätet. Läs recensioner om de olika böckerna innan du beställer hem dem. Du kan även låna böcker hos Fulbright-kommissionen i Stockholm. Läs mer om deras tjänster här: http://www.fulbright.se/Education_Advising_Service/index.html

Fler resurser

SISA rekommenderar antingen Collegeboards egna böcker på SAT, eller deras fritt tillgängliga digitala resurs i samarbete med Khan Academy.

12 tankar på “SAT Guide”

  • Hej John! SAT-provens matematikdel består av fyra områden: ”Heart of Algebra”, ”Problem Solving & Data Analysis”, ”Passport to Advanced Math”, och ”Additional Topics”, som alla är baserade på amerikanskt kursinnehåll. Du kan läsa mer här: https://collegereadiness.collegeboard.org/pdf/official-sat-study-guide-about-math-test.pdf.

   Det finns därför alltid saker vi lär oss i Sverige, men som de hoppar över i USA, och vice versa. I stort anser jag att matematik 1-3c är en bra grund, och att man därefter fokuserar specifikt på de saker som svensk matematik inte går igenom. Det 3c går igenom som kan vara fördelaktigt att ha koll på är cirkelekvationer, som inte är en del av 3b. Men, i stort är det bästa sättet att förbereda sig för matematikdelen att öva på matematikdelen specifikt, förslagsvis via Khan Academy som är en gratis resurs.

   Jag hoppas detta kan vara av hjälp.

   ~Simon, kommunikationsansvarig

   Svara
 1. Hej !

  Jag ställer Abes fråga en gång till, nu två år senare. Fiinns ju nu något som tycks hete Digital SAT Home. Innebär det nu att man kan genomföra provet online hemifrån Å

  Svara

Lämna en kommentar

Världen väntar. Bli medlem i SISA idag.

Oavsett om det handlar om utbytesår eller hela utbildningen. Bli en del av ett snabbt växande nätverk av utlandsstudenter och alumni. Dessutom är det gratis.