SISA

Sök till Styrelsen!

Nu är årets styrelseansökan öppen. Att engagera sig är utvecklande, roligt och gör skillnad. Ansökan är öppen till 4:e juli förlängd till 7 juli! Läs mer och sök nedan.

Delar av årets styrelse på kick-off helg augusti 2020

Rollbeskrivningar Swedish International Students & Alumnis (SISA) styrelse 2021/2022

Enligt SISA:s stadgar ska föreningens styrelse bestå av en ordförande och 2-7 ledamöter. Sedan 2018 har SISA en valberedning som ansvarar för att ta fram ett förslag till ny styrelse. För att underlätta det arbetet har vi tagit fram rollbeskrivningar nedan. De bygger på utvärderingar från nuvarande ledamöter om hur arbetet fungerat och vilka kompetenser som saknats i styrelsen. Passar en rollbeskrivning in på dig eller någon du känner? Tveka inte att gå vidare till ansökan, som består av ett formulär med några frågor om dig och vad du skulle vilja jobba med i SISA:s styrelse. 

Ordförande

Du leder SISA framåt med en tydlig bild av vad föreningen är och kan bli. Du har visioner för organisationen och motivationen, ledaregenskaperna och kollen på läget som behövs för att förverkliga dem. Som ordförande skapar du sammanhållning i styrelsen genom att planera, samordna och förbereda möten. Du behöver därför: 

 • Brinna för att vidareutveckla SISA
 • Trivas i ledarrollen och vara trygg i att fatta egna beslut vid behov
 • Kan höja blicken och tänka flera steg framåt

Vice ordförande

Som vice ordförande är du ordförandens högra hand. Du förbereder möten och ansvarar tillsammans med ordföranden för styrelsens interna organisation. På så sätt är du spindeln i nätet. Du behöver därför: 

 • Trivas med balansgången mellan att leda själv och att ta till dig från andra
 • Kunna fungera som ett bollplank för att diskutera föreningens framtid och strategi med ordföranden (och övriga styrelsen) 

Kommunikationsansvarig

Du vet vad som gör sig riktigt bra på Facebook och Instagram och stör dig på hemsidor som saknar det där lilla extra. Därför får du förtroendet att leda arbetet med SISA:s webbnärvaro enligt den strategi som du tar fram tillsammans med styrelsen. Dessutom blickar du framåt och ser möjligheter för hur SISA:s webbnärvaro kan utvecklas, inte minst tillsammans med påverkansarbetet. I denna roll sminkar du vårt ansikte utåt! Du behöver därför:

 • Veta hur man designar en like-bomb
 • Kunna bidra till att SISA upprätthåller en regelbunden och långsiktigt hållbar närvaro på sociala medier och hemsidan

Utlandsstudiefrämjande-ansvarig

Du planerar och samordnar SISA:s evenemang riktade mot gymnasieelever och potentiella utlandsstudenter. Tillsammans med styrelsen, SISA-medlemmar och samarbetspartners hjälper du svenskar att höja blicken mot utlandsstudier! Du roddar även SISAs utveckling av diverse studieguider och broschyrer som hjälper fler att komma ut i världen. Det är en bonus om du nyligen gått i gymnasiet och har goda kontakter i elevkårssfären för att kunna knyta viktiga kontakter där. Du ska gärna:

 • Brinna för att hjälpa svenskar att plugga utomlands!
 • Vara social och entusiasmerande
 • Ha ett intresse för skrivandet och idéer kring hur du skulle utveckla SISAs guider

Partnerskapsansvarig 

Du ansvarar för SISAs relation med andra organisationer, varav några är mångåriga och andra helt nya. Du tar varje tillfälle i akt att expandera SISAs nätverk av sammarbetspartners, eftersom du vet hur viktigt det är att sluta upp med likasinnade föreningar i utlandsstudiefrämjande syften. Du är uppfinnelserik, initiativtagande och ser möjligheter snarare än svårigheter när du hör talas om en grupp vars mål och värderingar kan stärka SISAs arbete. I den här rollen behöver du därför: 

 • Vara social och ha lätt för att knyta nya kontakter 
 • Vara skicklig på att bygga upp samarbeten och koordinera relationer mellan olika organisationer
 • Tänka strategiskt och vara drivande 

Alumni-ansvarig 

Du planerar och leder evenemang riktade mot alumner, i första hand baserat i Stockholm. Kanske är du själv en hemvändare som nu vill utveckla SISAs erbjudande till alumner? Oavsett bakgrund har du en förståelse för hur ovärderliga våra alumner är, eftersom de ofta har breda nätverk och en mängd erfarenheter som kan främja SISAs dagliga arbete. Du är driven och har idéer kring hur SISA kan engagera de som redan har några års erfarenhet av livet utomlands. Du ska gärna:

 • Ha personlig erfarenhet av utlandsstudier för att förstå vad målgruppen i stort kan tänkas behöva för stöd och möjligheter inom ramen för SISAs arbete
 • Vara social och nyfiken

Internationella nätverk-ansvarig 

Du har en stark ledarskapsförmåga och vet hur du ska engagera fler till att vilja starta SISA-nätverk runtom i världen. Du ser SISAs nätverk i Stockholm och London som bara början på vår resa att nå ut till fler studenter och alumner. Du vill därför rekrytera fler evenemangsplanerare runtom i världen och har redan några bra städer i sikte. I den här rollen behöver du därför:

 • Vara ledande i SISAs arbete för att bygga upp en långsiktig och hållbar närvaro i flera internationella studentstäder
 • Brinna för att sammanföra utlandssvenskar som studerar eller har studerat i sina respektive städer
 • Ha förmågan att koordinera flera olika nätverk 

Påverkansansvarig

Du är som hämtad ur House of Cards, fast utan att vara lika elak som Frank Underwood. Du vet hur man påverkar politiskt och debatterar ofta och gärna. Din roll kommer att bli att stärka SISA:s policyarbete och hitta nya frågor som berör utlandsstudenter. Tidigare har SISA bland annat drivit på för att det ska bli lättare att få studiemedel utbetalda i klumpsumma (eftersom utlandsstudenter ofta har utbildningsavgifter att betala i början av terminen) och att det ska bli lättare för utlandsstudenter att praktisera på svenska myndigheter. Vad kommer du att sätta för avtryck? I den här rollen behöver du: 

 • Ha en vass penna för att skriva debattartiklar och andra opinionsbildande texter
 • Inte vara rädd för att ta kontakt med beslutsfattare som du kan lobba mot

Kassör

Du har bra koll på budgetar och vet hur du ska hålla ordning i kassan. Som SISAs kassör behöver du inte ha Stefan Ingves snille, men att tycka om siffror kan vara bra. Din roll innebär både händelsestyrt och planerat arbete, då du finns till hands när inköp behövs göras och inkomstkällor säkras. Du har blicken höjd mot framtiden och har en idé om vilka föreningsstipendier som kan främja SISAs arbete. Du behöver därför: 

 • Vara strukturerad och förstå vikten av bokföring 
 • Ha ett starkt intresse för research och en vana att arbeta självständigt
 • Ha en vass penna för att skriva stipendieansökningar 

Insatsledamot och eventuella suppleanter

Insatsledamöterna har en speciell roll eftersom de är fria från en egen portfölj. Du kommer därför vara en nyckelresurs, ungefär som en intern konsult i SISA:s styrelse. Ibland i ledarroll, ibland som viktigt stöd så kommer du ha chans att påverka på bred front. Det kan handla om allt från att skriva artiklar till att leda en projektgrupp inför ett event. Du ska därför: 

 • Vara en lagspelare som kan hugga i där det behövs
 • Vara mångsidig och ta för dig av omväxlande arbetsuppgifter