Exklusiv rapport

(15/12/2020)

SISA:s rapport om utlandsstudier med Svenskar i Världen

Svenska universitet lever inte upp till sina löften

I en alltmer globaliserad värld kommer vi behöva än fler svenskar med utlandserfarenhet. Men en ny rapport från SISA och Svenskar i Världen visar att utvecklingen går åt fel håll.

Globaliseringen ska inte avvecklas efter pandemin – den ska utvecklas. Det kräver att Sverige får ut fler studenter på utlandsstudier. För många är utlandsstudierna det första självständiga steget ut i världen.

Forskning från EU-kommissionen visar att studenter med utlandserfarenhet snabbare hittar ett första jobb och får en bättre löneutveckling. Kontakter, språkkunskap och interkulturell kompetens stärker Sveriges exportberoende företag och landet som helhet.

Men andelen svenska utlandsstudenter har stått stilla sedan 2002. Varför är det så, och hur kan vi hitta lösningar för få fler studenter att studera utomlands?

Rapporten Hur får vi ut var fjärde svensk student på utlandsstudier? innehåller spännande intervjuer med universitetsledare och sammanfattar den senaste forskningen om hur man främjar utlandsstudier.

Liten förändring över tid

Tabellen visar förändringen av andelen utlandsstuderande svenskar över tid.

Trots företagsefterfrågan, positiv löneutveckling och en statlig utredning ligger dock andelen utlandsstuderande konstant över tid. I år är andelen studenter utomlands lika stor som andelen var år 2003.

DEBATTARTIKEL I GÖTEBORGSPOSTEN

”…För många är utlandsstudierna det första självständiga steget ut i världen. Forskning från EU-kommissionen visar att studenter med utlandserfarenhet snabbare hittar ett första jobb och får en bättre löneutveckling…”

LÄS ARTIKELN I GP

Se SISA:s webinar med Svenskar i Världen

Världen väntar. Bli medlem i SISA idag.

Oavsett om det handlar om utbytesår eller hela utbildningen. Bli en del av ett snabbt växande nätverk av utlandsstudenter och alumni. Dessutom är det gratis.