Viktig information för utlandsstudenter skrivna i Sverige

SISA och andra utlandsstudieaktörer får allt oftare larm om att svenska utlandsstudenter nekas hälso- och sjukvård i Sverige vid hemmavistelser. Detta beror på att de har avregistrerats från folkbokföringsregistret och således fråntagits rätten till vård till svensk patientavgift. 

Enligt Folkbokföringslagen ska den som vistas utanför Sverige under minst ett år avregistreras från folkbokföringsregistret. Anmäls inte flytten till Skatteverket kan utlandsstudenter dömas för folkbokföringsbrott med böter eller fängelse i högst 6 månader som påföljd. 

Enligt Folkbokföringslagen måste även svenska myndigheter underrätta Skatteverket om det kan antas att uppgifter i folkbokföringsregistret är oriktiga. CSN har nyligen uppdaterat sina rutiner och anmäler därför oftare utlandsstudenter som fortfarande är folkbokförda i Sverige. 

Som utskriven från EU/ESS has man inte rätt till vård till patientavgift i Sverige. Detta drabbar utlandsstudenter som ofta återvänder under helger och ledigheter. Dessutom har de sällan möjlighet att teckna en fullgod försäkring utomlands. Därför hamnar utlandsstudenter i limbo. 

Enligt uppgifter från CSN var endast 16 procent av utlandsstudenterna avregistrerade från folkbokföringsregistret förra läsåret. Mot bakgrund av Folkbokföringslagen uppmanar därför SISA sina medlemmar att snarast anmäla sin flytt till Skatteverket. 

Samtidigt bedriver SISA ett stenhårt påverkansarbete för att förbättra utlandsstudenternas villkor. Majoriteten av våra medlemmar studerar utanför EU/ESS och deras rätt till svensk hälso- och sjukvård måste stärkas. Utlandsstudier ska främjas i stället för bestraffas. 

Har ni frågor om den här saken är ni mer än välkomna att skriva till publicaffairs@sisa.se! 

Lämna en kommentar

Världen väntar. Bli medlem i SISA idag.

Oavsett om det handlar om utbytesår eller hela utbildningen. Bli en del av ett snabbt växande nätverk av utlandsstudenter och alumni. Dessutom är det gratis.